First Slide

Emoční rovnice

bestseller Aleše Kaliny

Kniha vám rozkryje sílu emočních programů ve vaší hlavě. Ukáže vám, jak si sami můžete elegantně své destruktivní programy najít, otočit a vymazat jednou provždy ze své hlavy. Osvětlí vám, že osud neexistuje a že pouze vy sami jste jedinečnými tvůrci svého života. Není již čas ztrácet čas nikam nevedoucími terapiemi.

21000

knih prodáno

67050

fanoušků na Facebooku

140000

nalezených rovnic

+30000

účastníků koučinku

Co se v knize naučíte?

Získat konečně co chcete

Osud neexistuje a vy díky mé knize poznáte, že si můžete zdánlivou nepřízeň života sami měnit ve svůj prospěch.

Zbavit se palčivé (dědičné) minulosti

Naučím vás jak rozlomit vliv špatných životů vašich předků a nepříjemných situací na vás a vaše děti.

Najít si alespoň 300 Emočních rovnic

Poskytnu vám návod, jak pozorováním svých emocí i situací kolem vás najít destruktivní programy, které ničí váš život.

Elegantně vyrábět otočky k rovnicím

Na příkladech vám jednoduše ukáži, jak si vyrobit programy, které dají do mozku příkaz k vymazání starých programů.

Definitivně mazat staré programy z hlavy

Elegantně a zábavně si osvojíte způsob zadávání nových emočních rovnic do své hlavy.

Vylepšovat si život podle svého gusta

Vaše sny se mohou stát realitou a nemusí skončit pouze ve vašich představách.

Aleš Kalina představuje svoji knihu

Aleš Kalina o své knize

Zkušenosti spokojených čtenářů

Nahlédněte do knihy

Kapitola 1

V našem dětství leží klíč k odhalení mnohých událostí, které prožíváme pozdě- ji v dospělém životě. Proč? Protože jak později pochopíte, lidský mozek přichází na svět pouze v základním nastavení. Je to podobné jako u systému Windows, který je výrobcem nainstalován na vašem počítači. Díky danému systému můžete počítač spustit do uživatelského prostředí, ale pak je již zcela na vás, jaké další programy či soubory si do něj nahrajete.

Mozek pracuje na stejné bázi. Přichází na svět prázdný a postupně doma v rodině vstřebává základní vzory myšlení pomocí pozorování, naslouchání a cítění.

Rodiče se v době našeho růstu stávají absolutními vůdci a vzory. Mozek nezná jiné pravdy a jiné rodiče, proto je přirozeně pokládá za neomylné bohy. Vše, co dělají, do sebe dětská mysl nahrává a ve svém systému si zapisuje své vlastní závěry. Je jed- no, zda jsou rodiče hodní, nebo špatní, bohatí, či chudí, pracovití, či líní, zda vás milují, či nenávidí. Mozek dítěte bere rodiče jako zdroj veškerého poznávání nepo- chybných pravd a neposuzuje, zda je jejich chování a jednání v souladu se společen- skými měřítky a hodnotami.

Kapitola 2

Po početí se začnou tvořit jednotlivé buňky, až se postupně vyvinou všechny části a orgány našeho těla, včetně mozku. V průběhu 9měsíčního vývoje se kompletně zformuje celé naše tělo, v němž pak strávíme zbytek svého života. Všechny části těla jsou zcela nové, nejsou nijak okopírované od jiného člověka a genetickým spojením otce a matky jsou všechny lidské bytosti naprosto unikátní, neopakovatelné. Nikdy nikdo již nebude stejný jako my.

Přicházíme na svět téměř nedotčení a do běhu života se zapojujeme prakticky oka- mžitě ve chvíli porodu. V té době ještě nemáme ani tušení, kolik se toho budeme muset naučit, a teprve skutečný život nám bude postupně odhalovat, co všechno bychom měli znát. Narodíme se s čerstvě utvořeným mozkem a po dobu několika let se budeme vše učit bez přispění naší vůle z nejbližšího prostředí kolem nás.

Každý člověk přichází na svět s čistou myslí a její řídicí systém je pouze v základním nastavení. To znamená, že mozek dokáže řídit základní funkce těla tak, abychom ne- umřeli a mohli jsme se zdárně vyvíjet až do dospělosti. Avšak úkolem každého z nás je nezůstávat na tomto základním nastavení, ale odhodlat se na sobě pracovat a zdo- konalovat své myšlení tak, abychom využívali co nejvíce z možné kapacity mozku.

Kapitola 3

VÝVOJ MOZKU

Mozek je jediným orgánem lidského těla, který se vyvíjí opačně než ostatní orgány. Z počátku jeho vnitřní propojení mezi synapsemi narůstá velmi rychle, ale s postu- pem věku se jejich počet snižuje. Čím jste starší, tím jste chytřejší díky efektivnějšímu využívání zbylých propojení. Abychom zjistili, proč se tak děje, musíme pochopit, jak pracují synapse.

Synapse je spojení mezi dvěma neuronovými buňkami, které jim umožňuje mezi sebou komunikovat a vyměňovat si informace. Způsob, jakým jsou neuronové buň- ky mezi sebou propojeny, ovlivňuje povahu, smýšlení a jednání člověka. Neuronové buňky pospojované synapsemi vytvářejí obrovskou síť, kterou budeme nazývat neu- ronová síť. Kdybychom tuto síť zvětšili silným mikroskopem, viděli bychom mnoho malých buněk, které jsou mezi sebou pospojovány mnoha spojkami.

Kapitola 4

CO JE TO METODA EMOČNÍCH ROVNIC?

Tento svět vidíme tak, jak ho chceme vidět, a toto vidění je výsledkem myšlenek, které produkuje náš mozek. Mozek je zatím nejméně probádaný lidský orgán, a po- něvadž je zdrojem lidského vědomí a nálad, je nanejvýš vhodné jej co nejlépe poznat a zmapovat jeho funkce. Chceme poznat, proč generuje myšlenky, které generuje, a proč se člověk cítí právě tak, jak se cítí.

Metoda Emočních rovnic popisuje fungování mozku v oblasti emocí. Pomáhá nám pochopit, proč se v určitých situacích cítíme právě tak, jak se cítíme, a jelikož se nejčastěji rozhodujeme na základě svých emocí, pomáhá nám také pochopit důvody našeho rozhodování.

Díky Emočním rovnicím, které nám objasňují zákonitosti mozku, budeme moci lépe pochopit svět, který vidíme kolem sebe. Platí totiž, že svět, který prožíváme, je přes- ným odrazem našeho emočního světa, který nosíme odjakživa zapsaný ve své hlavě.

Kapitola 5

Z předchozích kapitol víme, že pokud nám vychází v kvadrantu vztahů například hodnota 5, necítíme se v něm moc příjemně a stále přemýšlíme, jak naši životní situaci změnit. Pokukujeme po jiných partnerech, sledujeme zamilované lmy, pře- mýšlíme o změně.

Zeptejte se sami sebe: „Co by se mělo stát, abych se dostal z hodnoty 5 na 10?“ Níže uvá- dím odpovědi z praxe od jedné ženy, která s tímto stavem bojovala. Toužila po hezčím harmonickém vztahu, ale za 17 let se k němu nepropracovala. Odpovědi zapisujeme podle kvadrantu do níže uvedené tabulky nebo v pracovním sešitu (vzor tabulka 2.1).

1. Aby mi partner více rozuměl.
2. Aby mi byl věrný.
3. Abychom měli společné zájmy.
4. Aby mi partner více naslouchal.
5. Aby tolik nežárlil.
6. Abych se nebála mužů.
7. Abych byla více otevřená.

Vyberte si kapitolu

 • Kapitola 1

 • Kapitola 2

 • Kapitola 3

 • Kapitola 4

 • Kapitola 5

Začněte žít lepší život ještě dnes! Kniha Emoční rovnice vám ukáže, že je to neuvěřitelně snadné.

Kniha Emoční rovnice je k dostání v podobě klasické, vázané knihy, jako audiokniha ve formátu MP3 a v digitální edici, která je vhodná pro každou čtečku elektronických knih a všechny druhy tabletů. 

Objednat

Co vás v kapitolách nadchne?

Udělejte si rychlý přehled o nejdůležitějších myšlenkách jednotlivých kapitol tohoto bestselleru.

 

Kapitola 1

Pochopíte, jak se dětství podepisuje na další rozvoj našeho života a proč je důležité právě z této doby odhalit emoční programy. Bude vám jasná síla vlivu rodičů, sourozenců a příbuzenstva na vaše podvědomé zápisy. Pochopíte, že vše jednou prožité se pouze opakuje v budoucnosti.

Kapitola 2

Ujasníte si, že neexistují náhody, vše se děje podle přesných pravidel a nejenom fyzika a chemie mají své zákonitosti. Dokonce i životní situace ať ty dobré či špatné se dějí podle zákonitostí života, jenž jsou zakódované
v mozku.

Kapitola 3

Tato apitola vám ukáže, jak se mozek učí. Seznámíte se s hlavními zákony mozku, a uvědomíte si, že náhody kolem nás neexistují. Dozvíte se o síle nepřijetí a co dělat, pokud vás rodiče nechtěli. Odhalíte sílu pověr či hysterických výroků.

Kapitola 4

Kapitola přehledně přináší ukázky emočních rovnic v jednotlivých oblastech života. Pomůže vám pochopit, jak rovnice vznikají a jak vypadají. Na příkladech si ujasníte i jejich vliv v konkrétních životech lidí.

Kapitola 5

Zde si již prakticky procvičíte hledání, otáčení a vkládání vašich Emočních rovnic. V pracovních materiálech si stanovíte svá emoční čísla v jednotlivých oblastech, naučíte se pracovat s počítačem ve své hlavě tak, aby vás poslouchal na slovo.

Kapitola 6

Zde se naučíte rychle postupy v době, kdy se zdá být nejhůře. Vaše psychika zvoní na poplach a vy už si myslíte, že nic nemá cenu. Využijete hlavního zákona mozku a s pomocí metody SOS si i z těžkých životních situací vytáhnete další emoční rovnice.

další kapitoly

Ohlasy čtenářů

Co o této knize řekli sami čtenáři?

Začtěte se do několika recenzí osob, kterým tato kniha pomohla.

Hanka

Hanka

Souhlasím s názorem autora knihy, že více než fyzické nemoci nás ohrožují psychické kolapsy jedince. Pokud se podíváte po okolí, zcela jistě (při pozorném pohledu) uvidíte totéž. Vnitřní tlaky, sžíravá nespokojenost - s prací, partnerem nebo bez partnera - výčet by byl dlouhý. Tato kniha ukazuje možné řešení. V současné době lepší nevidím. Díky, dobrá práce :-)

Dana

Dana

Přečetla jsem si knihu a věřím, že s ní budu umět dobře pracovat.To že emoce fungují jsem si vyzkoušela na zraku, kdy emoce dokáží zlepšit zrak. Jediné co mi vadí, že pracovní sešit není součástí knihy a až po přečtení jsem zjistila že bych si jej musela objednat zvlášť, což jsou další náklady za poštovné. Jinak kniha super.

Martina

Martina

Chci vědět, jestli se dozvím, jak opravdu vše změnit a jak pomocí emočních rovnic, jestli je to opravdu zázrak

Speciální nabídky

Vyberte si verzi, která vám nejvíce vyhovuje!

Knihu nabízíme v tištěné podobě, jako audioknihu ve formátu MP3 a v digitální podobě připravené pro všechny druhy čteček elektronických knih.

 

Preferujete spíše elektronickou verzi knihy? Více informací zde –>

 

Kniha Emoční rovnice s dárkem zdarma

340 Kč

 • Praktická pevná vazba
 • 180 stran informací
 • Podpis autora v knize
 • DOPRAVA PO
  ČR ZDARMA!
koupit

Výhodný komplet

499 Kč

 • Kniha + Pracovní sešit
 • Rozšiřte si možnosti hledání!
 • NYNÍ
 • DOPRAVA PO
  ČR ZDARMA!
koupit

Audiokniha Emoční rovnice

290 Kč

 • Bestseller ve formátu MP3.
 • Ideální průvodce na vašich
 • cestách autem.
 • Nezbytná položka v každém MP3
koupit

Aleš Kalina – autor

Ales Kalina - autor

Informace

Aleš Kalina je autorem dvou bestselerů, 5 motivačních audio CD a mnoha eBooků.

Emoční rovnice

Metoda Emoční rovnice pracuje s mozkem na úrovni synaptických spojení. Cílem metody je nalézt a zrušit škodlivé spojení, kvůli kterým dnes nemůžete plnohodnotně fungovat a vytvořit spoje úplně nové. Nad svým „novým“ jednáním a rozhodováním nebudete muset přemýšlet – „přenastavený“ mozek vás povede za lepším životem úplně sám.

Motto

Rád se starám o životy druhých jako o svůj vlastní a jsem přesvědčený, že každý člověk má nárok na skvělý život a naplnění svých tužeb a vizí.

Objednávkový formulář

Potřebujete k této knize podrobnější informace?

Rádi vám je poskytneme